خدمات CNC و لیزر رایان

این کارت یک نمونه نمایشی است و فقط برای الگو برداری ایجاد شده

🖊️ CNC فرز

🖊️ برش پلاسما

🖊️ برش واترجت

🖊️ برش و حکاکی لیزر

آدرس

تهران بلوار الف خیابان ب کوچه ج ساختمان ه طبقه ۴

عنوان دکمه
اسکن کنید