درباره ما

موسسه فوق در تاریخ 1390/04/23 تحت شماره 1059به ثبت رسیده است. ۱ـ موضوع موسسه: ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از وکالت مشاوره حقوقی و انعقاد قراردادباکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دردعاوی حقوقی و کیفری خانواده و.... مشاوره در امور ثبتی و ثبت شرکتها وموسسات. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: استان کرمان شهر کرمان چهار راه کاظمی ابتدای خیابان قدس2 ساختمان مرکزی وکلای دادگستری طبقه سوم واحد12 ۵ـ مدیر موسسه: جناب آقای محمدامین مقیمی نژاد باماهمراه باشید

کارت ویزیت ایبی کارد